Eliminació d’ altes càrregues de COVs en una indústria química