Skip to content

Desodoració

 

Desodoració

Els diversos models de bioreactor desenvolupats per AERIS per la desodoració d’aire contaminat són, en comparació amb les tecnologies fisicoquímiques equivalents, una alternativa fiable i econòmica. L’elevada eficàcia d’aquests bioreactors permet la desodoració total del corrent gasos, per la qual cosa no es requereix l’aportació de productes químics.

Els avantatges que ofereixen els processos biològics respecte a les alternatives tradicionals són:

  • Enorme estalvi d’operació
  • Eficàcia estable >99%
  • Nul o mínim requisit de reactius químics
  • Consum mínim o nul d’aigua de xarxa
  • Necessitat de manteniment mínima

La major part de les tecnologies proposades per aquesta funció correspon a dissenys personalitzats de biofiltre convencional (biofilter), biofiltre percolador (biotrickling filter) o biorentador (bioscrubber)

Els biofiltres convencionals són llits farcits d’un material orgànic d’alta estabilitat i colonització per microorganismes capaços de metabolitzar els compostos olorosos. Una elevada sonorització del sistema garanteix la seva durabilitat i eficàcia.

Els biofiltres percoladors consisteixen d’igual manera en un únic reactor en l’interior del qual creixen microorganismes específics, en aquest cas amb una recirculació continua de líquids. En aquest reactor es donen simultàniament la dissolució dels compostos olorosos i la seva oxidació biològica.

Finalment, els biorentados es componen de dos reactors separats. En el primer d’ells, una torre d’absorció, els compostos olorosos es transfereixen a la fase líquida. Aquesta fase liquida es condueix posteriorment a un segon reactor, en aquest segon reactor, en aquest cas biològic, en el qual els compostos olorosos són oxidats biològicament.

Vol parlar del seu projecte?

logo-aeris

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Web diseñada y desarrollada por Solatec Informàtica
 
Logo-digitalizadores-creditsweb

 «Página Web financiada por la Unión Europea-Next Generation EU»

logo-aeris

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Web diseñada y desarrollada por Solatec Informàtica
Logo-digitalizadores-creditsweb
Ves al contingut