Skip to content

Dessulfuració de Biogàs

 

Dessulfuració de Biogàs

Els importants avanços en el camp de la dessulfuració biològica realitzats pel grup GENOCOV de la UAB, del que sorgeix Aeris, han permès el desenvolupament de dues gammes de productes específics per l’oxidació del sulfuri d’hidrogen del biogàs: els biofiltres percoladors (biotrickling filters) i els biorentadors (bioscrubbers), la selecció d’una o d’altra tecnologia es fa en funció de la composició del biogàs a tractar i de l’ús posterior d’aquest biogàs.

Els biofiltres percoladors consisteixen en un únic reactor en l’interior del qual creixen els microorganismes específics (géneros Thiobacillus i altres). En aquest reactor es donen simultàniament la dissolució del sulfuri d’hidrogen en una fase líquida (aigua de recirculació) i la seva oxidació biològica fins a sulfat.

Els principals avantatges d’aquests processos són:

  • Eficàcia de tractament >99%
  • Consum mínim de reactius químics
  • Durabilitat del farciment superior a 15 anys
  • Control estricte de l’aportació d’oxigen, eliminació dels riscos d’explosió
  • Mínim manteniment

Els biorentadors permeten l’obtenció d’una solució rica en sofre elemental, amb múltiples usos en agricultura i indústria. En aquests sistemes, a més a més, la dilució del biogàs és nul·la, pel que no es produeix una pèrdua de capacitat calorífica.

Vol parlar del seu projecte?

logo-aeris

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Web diseñada y desarrollada por Solatec Informàtica
 
Logo-digitalizadores-creditsweb

 «Página Web financiada por la Unión Europea-Next Generation EU»

logo-aeris

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Web diseñada y desarrollada por Solatec Informàtica
Logo-digitalizadores-creditsweb
Ves al contingut