Skip to content

Optimització d’ instal·lacions existents

 

Optimització d’instal·lacions existents

AERIS, com spin-off de la UAB, compte amb un ampli grup de professionals doctors amb experiència investigadora i coneixement profund del camp mediambiental. Això ens permet valorar i optimitzar l’operació de plantes de tractament ja existents, sovint mitjançant la realització d’estudis específics a escales de laboratoris, pilot o semi-industrial.

L’execució dels projectes de millora de processos de depuració d’aigües es duu a terme mitjançant una estretíssima col·laboració amb el client. Habitualment aquests projectes s’inicien amb una valoració acurada de la problemàtica, que poden incloure una característica fisicoquímica o biològica de l’efluent i l’avaluació detallada del marc legal que afecta l’entitat. En les etapes següents es poden plantejar diversos assaigs puntuals o investigacions a escala laboratori o pilot. Els resultats obtinguts en projectes anteriors inclouen:

  • Millora substancial en la capacitat de tractament de la instal·lació
  • Possibilitat d’aprofitament energètic del corrent
  • Gran reducció en els consums elèctrics i/o de reactius
  • Automatització de l’espai ocupat
  • Modificacions del procés per permetre el processament de noves corrents de residus
  • Increment de la decantabilitat dels fangs
  • Substitució de processos fisicoquímics per biològics.

Vol parlar del seu projecte?

logo-aeris

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Web diseñada y desarrollada por Solatec Informàtica
 
Logo-digitalizadores-creditsweb

 «Página Web financiada por la Unión Europea-Next Generation EU»

logo-aeris

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Web diseñada y desarrollada por Solatec Informàtica
Logo-digitalizadores-creditsweb
Ves al contingut