SCROLL DOWN
 

Dessulfuració de Biogàs

Els importants avenços en el camp de la dessulfuració biològica realitzats pel grup GENOCOV de la UAB, del qual sorgeix Aeris, han permès el desenvolupament de dues línies de productes específics per a l’oxidació del sulfur d’hidrogen del biogàs: els biofiltres percoladors (biotrickling filters ) i els biorentadors (bioscrubbers). La selecció d’una o altra tecnologia es fa en funció de la composició del biogàs a tractar i de l’ús posterior d’aquest biogàs.

Els biofiltres percoladors consisteixen en un únic reactor en l’interior del qual creixen microorganismes específics (gèneres Thiobacillus i d’altres). En aquest reactor es donen simultàniament la dissolució del sulfur d’hidrogen en una fase líquida (aigua de recirculació) i la seva oxidació biològica fins sulfat.

Per la seva banda, els biorentadors es composen de dos reactors separats. En el primer d’ells, una torre d’absorció, el sulfur d’hidrogen gasós es transfereix a la fase líquida. Aquesta fase líquida es condueix posteriorment a un segon reactor, en aquest cas biològic, en el qual el sulfur d’hidrogen és oxidat a sofre elemental.

Els principals avantatges d’aquests processos són:

  • Eficàcia de tractament> 99%
  • Consum mínim de reactius químics
  • Durabilitat del rebliment superior a 15 anys
  • Control estricte de l’aportació d’oxigen, eliminant els riscos d’explosió
  • Mínim manteniment

Els biorentadors permeten l’obtenció d’una solució rica en sofre elemental, amb múltiples usos en agricultura i indústria. En aquests sistemes, a més, la dilució del biogàs és nul·la, pel que no es produeix pèrdua de capacitat calorífica.

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Carrer Santa Rosa 38 local
(08290) Cerdanyola del Vallès. Barcelona, Espanya

¡Contacta’ns!

(+34) 93 140 0204