SCROLL DOWN
 

Desodorització

Aeris disposa de diverses tecnologies de base biològica per a la desodorització d’efluents industrials o d’EDAR. En tots els casos el disseny es realitza en funció de les característiques específiques del corrent gasós a tractar (cabal, concentració i naturalesa dels compostos olorosos, temperatura, variabilitat, etc.) i dels límits d’emissió. Els avantatges que ofereixen els processos biològics respecte a les alternatives tradicionals són:

  • Gran estalvi d’operació
  • Eficàcia estable> 99%
  • Nul o mínim requeriment de reactius químics
  • Consum mínim o nul d’aigua de xarxa
  • Nul·la producció de contaminants secundaris
  • Necessitat de manteniment mínima

La major part de les tecnologies proposades per aquesta funció correspon a dissenys personalitzats de biofiltre convencional (biofilter), biofiltre percolador (biotrickling filter) o biorentador (bioscrubber).

Els biofiltres convencionals són llits farcits d’un material orgànic d’alta estabilitat i colonitzat per microorganismes capaços de metabolitzar els compostos olorosos. Una elevada sensorització del sistema garanteix la seva durabilitat i eficàcia.

Els biofiltres percoladors consisteixen igualment en un únic reactor en l’interior del qual creixen microorganismes específics, en aquest cas amb una recirculació contínua de líquid. En aquest reactor es donen simultàniament la dissolució dels compostos olorosos i la seva oxidació biològica.

Finalment, els biorentadors es componen de dos reactors separats. En el primer d’ells, una torre d’absorció, els compostos olorosos es transfereixen a la fase líquida. Aquesta fase líquida es condueix posteriorment a un segon reactor, en aquest cas biològic, en el qual els compostos olorosos són oxidats biològicament.

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Carrer Santa Rosa 38 local
(08290) Cerdanyola del Vallès. Barcelona, Espanya

¡Contacta’ns!

(+34) 93 140 0204