SCROLL DOWN
 

Millora de Processos (aigua)

L’execució dels projectes de millora de processos de depuració d’aigües es porta a terme mitjançant una estretíssima col·laboració amb el client. Habitualment aquests projectes s’inicien amb una valoració acurada de la problemàtica, que pot incloure una caracterització fisicoquímica de l’efluent i l’avaluació detallada del marc legal que afecta l’entitat. En etapes següents es poden plantejar diversos assaigs puntuals o investigacions a escala laboratori o pilot. Els resultats obtinguts en projectes anteriors inclouen:

  • Millora substancial en la capacitat de tractament de la instal·lació
  • Possibilitat d’aprofitament energètic del corrent residual
  • Gran reducció en els consums elèctrics i/o de reactius
  • Automatització del procés
  • Disminució de l’espai ocupat pel sistema de tractament
  • Modificacions de procés per permetre el processament de nous corrents de residus
  • Increment de la decantabilitat dels fangs
  • Substitució de processos fisicoquímics per biològics

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Carrer Santa Rosa 38 local
(08290) Cerdanyola del Vallès. Barcelona, Espanya

¡Contacta’ns!

(+34) 93 140 0204