SCROLL DOWN
 

Eliminació Avançada de DQO

Innovació per al tractament de matèria orgànica

El tractament de la matèria orgànica recalcitrant en efluents líquids és un dels processos ambientals més costosos energèticament.

Tanmateix, els fangs produïts al tractament d’aigües requereixen un processat complex i, habitualment, car.

Des del seu origen com a grup de recerca de la UAB, AERIS ha desenvolupat i implementat diverses tecnologies biològiques físico-químiques per al tractament d’aquests contaminants.

Amb la finalitat d’assolir una eficàcia optima a un cost assequible, AERIS dissenya i executa projectes específics de recerca en els que es proven diferents tecnologies.

Algunes millores aconseguides en projectes anteriors són:

  • Augment substancial de l’eliminació de DQO
  • Reducció dels costos d’operació
  • Incorporació de baix cost d’eliminació de nutrients en sistemes de tractament de la DQO
  • Conversió de l’efluent a biogàs, amb el seu corresponent aprofitament energètic
  • Major automatització del procés
  • Eliminació de compostos molt recalcitrants o inhibitoris
  • Decoloració d’efluents
  • Desenvolupament de models unificats de gestió de residus

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Carrer Santa Rosa 38 local
(08290) Cerdanyola del Vallès. Barcelona, Espanya

¡Contacta’ns!

(+34) 93 140 0204