SCROLL DOWN
 

Depuració Biològica de Nutrients (N/P)

Entre d’altres, Aeris comercialitza en exclusiva el procés patentat ANFIBIO®, desenvolupat per experts de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest procés permet la nitrificació/desnitrificació d’amoni en un amplíssim rang de concentracions sense produir nitrat. Entre els avantatges d’aquest procés respecte a la nitrificació/desnitrificació clàssica es compten:

  • Eficàcia de tractament> 99%
  • Estalvi> 25% en ventilació
  • Estalvi d’un 40% en matèria orgànica per a la desnitrificació
  • Sistema compacte i de mida reduïda

Addicionalment, Aeris ha executat amb èxit projectes industrials en els quals s’han obtingut els següents resultats:

  • Reducció de les emissions de N i P de fins a tres ordres de magnitud, permetent complir amb la normativa legal
  • Tractament d’altes càrregues de N en presència de metalls pesats
  • Redisseny i optimització de processos industrials de nitrificació/desnitrificació
  • Incorporació de processos biològics d’eliminació de P
  • Adaptació de processos d’eliminació de nutrients a baixes temperatures
  • Disseny i incorporació d’equips de decantació

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Carrer Santa Rosa 38 local
(08290) Cerdanyola del Vallès. Barcelona, Espanya

¡Contacta’ns!

(+34) 93 140 0204