SCROLL DOWN
 

Eliminació de dissolvents d’alta càrrega per indústria automobilística

Àmbit: Emissions de cabina de pintat

Resultats: La gran variabilitat qualitativa i quantitativa de l’emissió de COVs, amb parades freqüents i pics d’emissió molt importants, va suposar un repte tècnic important en aquest projecte. Assajos in situ a escala pilot varen permetre obtenir la informació necessària per dissenyar un biofiltre percolador específic. Aquest assajos es varen complementar amb un seguiment analític que va permetre determinar els principals compostos a tractar (dissolvents, aromàtics i acetats, entre d’altres). Després de la posada en marxa, l’objectiu d’eficàcia s’està complint sense problemes.

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Carrer Santa Rosa 38 local
(08290) Cerdanyola del Vallès. Barcelona, Espanya

¡Contacta’ns!

(+34) 93 140 0204