SCROLL DOWN
 

EDAR del futur

Resultats: Aeris va dissenyar i construir una planta pilot experimental a l’Estació de Depuració d’Aigües residuals de Rubí-Valldoreig per un estudi orientat a maximitzar la producció d’energia a l’EDAR. L’objectiu global del projecte és aconseguir que el procés de depuració d’aigües residuals generi més energia que la que consumeix. La planta pilot consisteix en un reactor de fangs actius com a sedimentador, un airlift de nitrificació parcial i un reactor UASB Anammox

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Carrer Santa Rosa 38 local
(08290) Cerdanyola del Vallès. Barcelona, Espanya

¡Contacta’ns!

(+34) 93 140 0204