SCROLL DOWN
 

RECYCLES, un projecte europeu per millorar la viabilitat de les plantes de tractament de residus

AERIS participa al projecte europeu RECYCLES, que treballarà per millorar la viabilitat tècnica, econòmica i mediambiental de les plantes de tractament de residus explotant i integrant els cicles del carboni, nitrogen i sofre. L’objectiu és promoure la innovació en biotecnologies i solucions per tal de millorar el tractament de residus sòlids, líquids i gasosos i la recuperació de recursos, amb la finalitat de combinar aquests processos biològics innovadors i així reduir els requeriments energètics de les plantes de tractament.

RECYCLES  “Recovering carbon from contaminated matrices by exploiting the nitrogen and sulphur cycles”, és un projecte interdisciplinari i intersectorial finançat amb 1.2 M d’€ per la Comissió Europea dins del marc de les accions HORIZON 2020 (MSCA-RISE-2019 – Research and Innovation Staff Exchange) el qual s’enfoca des del punt de vista de l’economia circular, amb l’objectiu principal d’explorar les possibles sinergies existents entre els cicles del carboni, nitrogen i sofre en bioreactors per tal de dissenyar sistemes de tractament integrats d’aigües residuals i biogàs innovadores i òptimes que permetin també reduir els costos referents a aquests tractaments i l’obtenció de productes de valor afegit.

La principal hipòtesi del projecte RECYCLES és que dirigint el carboni present en els residus en direcció a la producció de biogàs en lloc dels processos clàssics d’oxidació aeròbia, juntament amb el desenvolupament de biotecnologies innovadores i sistemes de tractament que integrin els cicles del carboni, nitrogen i sofre, és possible incrementar la viabilitat tècnica, econòmica i mediambiental de les instal·lacions de tractament de residus, a més d’afavorir la recuperació de recursos. Per tal de verificar aquesta hipòtesi i emprendre l’objectiu general del projecte, la investigació es centrarà en desenvolupar biotecnologies i solucions innovadores que permetin una millor integració dels processos de transferència de matèria i les velocitats de biodegradació per tal de superar la variabilitat temporal i espacial en bioreactors aplicats al tractament d’efluents líquids i gasosos. La investigació també té com objectiu l’avaluació de les potencials combinacions de processos biològics unitaris com la nitrificació parcial, la desnitrificació autotròfica o la valorització enzimàtica de CO2 per tal d’ampliar el rang d’aplicabilitat dels processos biològics i reduir els requeriments energètics de les instal·lacions de tractament de residus, considerant sempre la recuperació de recursos.

El projecte RECYCLES està coordinat per la Universitat Autònoma de Barcelona i el seu consorci compta amb les següents universitats i empreses internacionals: Università degli Studi di Firenze, Università di Pisa i Italprogetti Spa d’Itàlia, AERIS Tecnologías Ambientales d’Espanya, Prince of Songkla University de Tailàndia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso de Xile i University of Manitoba de Canada. El consorci unirà forces i la seva extensa experiència en els camps dels processos biològics de tractament d’efluents líquids i gasosos i la recuperació de recursos per tal de complir els objectius del projecte RECYCLES i així millorar la sostenibilitat entorn a la gestió dels residus.

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Carrer Santa Rosa 38 local
(08290) Cerdanyola del Vallès. Barcelona, Espanya

¡Contacta’ns!

(+34) 93 140 0204