SCROLL DOWN
 

Eliminació Avançada de DQO

Ja sigui en residus líquids o semi-sòlids, Aeris disposa d'una amplíssima experiència en la implementació de solucions per als problemes de càrrega orgànica excessiva. En la majoria dels casos es tendeix a incorporar, o millorar, en el cas que ja existeixin, processos de base biològica. Respecte a les alternatives fisicoquímiques aquells solen presentar eficàcies comparables i costos d'operació substancialment menors. La solució final s'aconsegueix generalment després de la realització d'estudis específics realitzats amb l'efluent del client a escales laboratori i pilot. Entre els avantatges que s'han obtingut en projectes anteriors es compten:

  • Augment substancial de la capacitat d'eliminació de DQO
  • Incorporació econòmica de processos d'eliminació de nutrients a sistemes existents de tractament de DQO
  • Conversió de l'efluent en biogàs, amb el seu corresponent aprofitament energètic
  • Automatització del procés
  • Depuració de compostos altament recalcitrants o inhibitoris de l'activitat microbiana
  • Depuració de corrents amb altes càrregues orgàniques i amb coloració
  • Desenvolupament de models unificats de gestió de residus

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Carrer Santa Rosa 38 local
(08290) Cerdanyola del Vallès. Barcelona, Espanya

¡Contacta’ns!

(+34) 93 140 0204