SCROLL DOWN
 

Eliminació de N en aigües en presència de metalls pesats

Àmbit: Depuradora industrial de curtits

Resultats: Les elevades concentracions de nitrogen amoniacal i crom en les aigües residuals gestionades per aquesta depuradora industrial suposaven un greu problema pel procés biològic. Per optimitzar aquest tractament es va dissenyar una redistribució de la seqüència d’operació dels reactors biològics que va permetre dur a terme l’eliminació biològica de nitrogen a temperatures inferiors a 15ºC, fins i tot en presència de compostos tòxics/inhibidors.

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Carrer Santa Rosa 38 local
(08290) Cerdanyola del Vallès. Barcelona, Espanya

¡Contacta’ns!

(+34) 93 140 0204