SCROLL DOWN
 

Posada en marxa del nou model de Biorentador per a la dessulfuració AERIS-SB

AERIS ha completat exitosament la posada en marxa del primer model de la seva nova línea de biorentadors per a la dessulfuració de biogàs. El sistema està tractant un cabal variable de biogàs de entre 150 i 300 m3/h, amb concentracions de H2S que arriben als 22.000 ppmv (2.2%). L’eficàcia demostrada fins ara és superior al 99.9%.

El nou model de biorentador desenvolupat per AERIS ha estat construït i posat en marxa al llarg d’aquest estiu en una instal·lació industrial a Murcia. L’equip, a diferència dels rentadors químics i dels biofiltres percoladors, consta de dos etapes de tractament, i no d’una única fase. En la primera d’aquestes etapes, una torre de rentat, el H2S contingut en el biogàs és transferit a una fase aquosa. Per la seva part, en la segona etapa, un biorreactor en fase líquida, aquest H2S s’oxida a sofre elemental i una petita quantitat de sulfat i altres formes més oxidades de sofre. Es genera, per tant, una petita quantitat d’efluent ric en sofre elemental, amb interès per a diferents aplicacions en la indústria.

La torre de rentat es troba plena d’un material plàstic, específic per aquesta aplicació, que permet la transferència òptima de l’H2S a la fase aquosa i sense pràcticament acumular sofre elemental. D’aquesta manera, s’elimina la necessitat d’un manteniment periòdic del rebliment i es redueix la pèrdua de càrrega del material. El medi líquid s’aporta a contracorrent des del bioreactor i es reparteix sobre la superfície del rebliment. No existeix aportació d’oxigen en la columna de rentat, de manera que el biogàs tractat no es dilueix ni, per tant, perd capacitat calorífica. Posteriorment, el líquid ric en H2S, es bombeja al bioreactor, on un cultiu mixt de microorganismes du a terme l’oxidació parcial de l’S2- a S0 sota condicions aeròbies. El fet que en cap de les dues etapes existeixi contacte entre el biogàs i l’aire elimina el risc de condicions explosives en la instal·lació. L’aire de sortida del bioreactor, que no conté H2S ni altres compostos potencialment perjudicials o olorosos, es venteja per la part superior del mateix.

Durant la posta en marxa i a les primeres etapes de funcionament en estat estacionari el biorentador AERIS-BS ha provat la seva elevada robustesa i economia d’operació, consumint tot just una petita fracció dels reactius químics que es necessitarien si s’utilitzés una tecnologia tradicional.

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Carrer Santa Rosa 38 local
(08290) Cerdanyola del Vallès. Barcelona, Espanya

¡Contacta’ns!

(+34) 93 140 0204