SCROLL DOWN
 

Èxit de la desodorització de l’EDAR de Riu Sec (Sabadell)

Al gener de 2017 se celebra el primer any d’operació del nou sistema de desodorització de l’EDAR de Riu Sec (Sabadell), dissenyat i executat per AERIS. Fins avui, l’equip ha presentat una eficàcia de desodorització superior al 99% en tot moment, sense consumir reactius químics de cap tipus.

El projecte consta de dues fases executades simultàniament: el disseny d’un sistema de cobriments i captacions en els diferents punts de generació d’olors i la incorporació d’un sistema de tractament específic, dissenyat exclusivament per aquesta EDAR.

El sistema de tractament és absolutament biològic i està compost d’un biofiltre percolador AERIS-BTF i d’un biofiltre convencional AERIS-BF. Junts, tracten un cabal de l’ordre de 12.000 m3/h d’aire, amb elevades concentracions d’H2S i compostos orgànics volàtils que procedeixen del procés de depuració de les aigües residuals.

Des de la incorporació del nou sistema de tractament, l’olor externa a la instal·lació ha desaparegut completament i, a més, s’han reduït notablement les molèsties als operaris de l’EDAR degudes a les olors de la pròpia depuradora. El sistema de biorreactos proporcionat per AERIS no produeix cap compost potencialment perjudicial per la salut o pel medi ambient, no consumeix reactius químics ni aigua potable i presenta una eficàcia de desodorització constant i superior al 99%.

Per a més informació sobre aquest sistema, consulti’ns sense cap compromís a info@aeris.es

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Carrer Santa Rosa 38 local
(08290) Cerdanyola del Vallès. Barcelona, Espanya

¡Contacta’ns!

(+34) 93 140 0204