SCROLL DOWN
 

El nou model de desulfurador biològic AERIS-BS es posa en marxa a Escandinàvia

Aquest equip, que dóna servei a una indústria de gestió de residus ramaders al nord d’Europa, permet tractar cabals de biogàs de varis milers de m3/h, amb concentracions d’H2S de l’ordre de 4000 ppmv

Aeris acaba de posar en servei amb èxit el seu nou model de desulfurador biològic AERIS-BS. Aquest equip incorpora importants avantatges tècniques respecte a les versions anteriors, el que permet que el procés sigui més eficaç i robust i que requereixi d’una menor supervisió.

El sistema ha estat instal·lat en una indústria de gestió de residus ramaders a Escandinàvia, com a procés anterior a l’upgrading i a la incorporació del gas natural a la xarxa general. Per garantir la qualitat d’aquest gas es requereix del compliment d’uns límits molt estrictes de concentració de sortida de sulfur d’hidrogen i oxigen, que són aconseguits pel sistema AERIS-BS d’una manera eficaç i continuada.

Durant les primeres setmanes d’operació el sistema ha tractat un cabal de varis milers de m3/h de biogàs, amb concentracions molt variables de sulfur d’hidrogen. A més de la seva gran eficàcia, l’equip té uns requeriments de reactius mínims, el que fa que el cost operatiu sigui molt assumible.

AERIS Tecnologías Ambientales S.L

Carrer Santa Rosa 38 local
(08290) Cerdanyola del Vallès. Barcelona, Espanya

¡Contacta’ns!

(+34) 93 140 0204